Sitemap: http://jurabike.pl/lokalizacja_mapy_witryny.xml

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - PDF.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE - PDF.

STATUT STOWARZYSZENIA - PDF.

JURA BIKE

Amatorski Klub Kolarstwa Górskiego

data utworzenia :

data rejestracji :

adres :

 

e-mail :

NIP :

REGON :

nr. rachunku :

  

 

20.10.2012

23.11.2012

ul. Kiedrzyńska 61/10

42-202 Częstochowa

jurabike@interia.pl

949-219-31-78

243114787

BGŻ BNP PARIBAS

10 2030 0045 1110 0000 0254 7630

Zarząd

STOWARZYSZENIA

 Prezes stowarzyszenia :

I za-ca Prezesa d/s finansowych :

II za-ca Prezesa d/s szkolenia :

Adam Pełka

Artur Śliwakowski

Damian Bachniak

Przew. Kom. Rewizyjnej :

Za-ca Przew. Kom. Rew.

Sekretarz :

Sławomir Tyźlik

Magdalena Gondro

Maciej Pułkownik

Komisja

REWIZYJNA


Znajdziecie nas na :JURA BIKE Amatorski Klub Kolarstwa Górskiego

©2012 -2017