Istniejemy od listopada 2012. Jesteśmy grupą osób ( jak to potocznie się mówi w tym środowisku - skażeni wirusem CYKLOZY ) ,która po prostu kocha jazdę na rowerze. Wiek nie ma znaczenia liczy się tylko chęć aktywnego spędzania czasu w "pięknych okolicznościach przyrody". Wielu z nas "kolarskiego" bakcyla załapało dawno temu a niektórzy całkiem niedawno.

    Tereny jakie zamieszkujemy są wsprost idealne do uprawiania wszelkich odmian kolarstwa MTB. Wystarczy parę minut ( kilometrów ) by znaleźć się  wśród jurajskich skałek. Można jeździć praktycznie o każdej porze roku ( oczywiście z "głową"). Do przejechania jest wiele ogólnie znanych szlaków i ścieżek ale plusem jest to że każdą można swobodnie modyfikować i tworzyć nowe.

    Część z nas traktuje jazdę rowerem "górskim" bardziej turystycznie, krajoznawczo i hobbystycznie a część sportowo. Startujemy w zawodach MTB ( maraton, XC, eliminator itp.). Staramy się brać udział  w imprezach organizowanych w pobliżu naszego regionu. Wiadomo że są organizowane w całej Polsce ale dla amatorów są to bardzo duże koszty i niestety bardzo czasochłonne. Całe szczęście że wciąż pojawiają się nowe edycje i nowi organizatorzy więc jest w czym wybierać.

 Początki Częstochowy nie są dokładnie udokumentowane. Jednak badania archeologiczne i naukowe pozwalają przypuszczać, iż już w IX w. na prawym brzegu Warty istniało grodzisko znane pod nazwą ,,Gąszczyk" , a nieco później mały gródek na wzgórzu oddalony od rzeki około 2,5 km na zachód zwanym później (od 1388 roku) wzgórzem jasnogórskim. Starszym rodu zamieszkującym grodzisko miał być Częstoch, od którego później wieś przyjęła nazwę Częstochowa natomiast gród pod jasnogórski zaczęto określać Częstochówką. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z dnia 25 grudnia 1220 roku. Taką bowiem datę ma pismo bpa Krakowskiego lwo Odrowąża, w którym mieszkańcy obu wsi zostają zobowiązani do płacenia dziesięciny na rzecz zakonu Kanoników Regularnych we Mstowie...

      ... po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego. Jest to 12. miasto w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni i 13. pod względem liczby ludności. Według danych z 31 grudnia 2011 miasto miało 235 798 mieszkańców. Częstochowa jest największym miastem nie wojewódzkim pod względem zajmowanej powierzchni. Częstochowa jest centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej, a także największym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i administracyjnym w subregionie północnym województwa śląskiego. W mieście znajduje się bazylika i klasztor na Jasnej Górze z  cudowny obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej – główny ośrodek kultu maryjnego i pielgrzymowania w Polsce.  

  Wyżynę (Jurę) Krakowsko-Częstochowską, która stanowi część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej tworzy rozległa płyta górnojurajskich wapieni, wznosząca się przeciętnie od 300 m n.p.m. w rejonie Częstochowy, do 400–500 m n.p.m. koło Krakowa. Istotnym elementem rzeźby Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, decydującym o jej unikatowym krajobrazie, są zjawiska krasowe. Są one uwarunkowane występowaniem na przeważającym obszarze omawianego regionu skał węglanowych, w tym najbardziej rozprzestrzenionych wapieni górnej jury. Do zjawisk tych należą przede wszystkim jaskinie, których na Wyżynie zinwentaryzowano ponad 1700, krasowe doliny, zagłębienia pozbawione powierzchniowych odpływów, liczne wywierzyska (m.in. źródła Warty i Pilicy), a także różnorodne formy rozwinięte na powierzchniach odsłoniętych skał.

Obszar Jury stanowił niejednokrotnie dno morza, przez co powstało wiele warstw skał ( dolomity, margle, wapienie ). Dominują wapienie górnojurajskie. Charakterystyczne są skały wapienne pocięte dolinami erozyjnymi, a także zjawiska krasowe m.in. jaskinie.

 Na południowy wschód od Częstochowy znajduje się najwięcej jaskiń w Polsce. Występują tam skamieniałe szkielety i skorupy organizmów (m.in. amonity), oraz ostańce czyli trwalsze fragmenty skał. Zachodziły tam także ruchy górotwórcze. Najwięcej wzniesień jest w okolicach Krakowa.

    Początki istnienia klasztoru sięgają roku 1382, kiedy to książę  Władysław Opolczyk sprowadził paulinów z Węgier do dawnego kościoła parafialnego na mocy dekretu książęcego z 9 sierpnia tego samego roku oraz dokonał fundacji klasztoru. Nazwa Jasna Góra została nadana klasztorowi przez węgierskich paulinów na pamiątkę macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Wzięła się stąd, że klasztor znajduje się na jasnym wapiennym wzgórzu położonym 293 m n.p.m.

    Dwa lata później na Jasną Górę sprowadzono z Rusi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus który według legendy namalował św. Łukasz Ewangelista na desce stołu, na którym jadła rodzina Jezusa.

    W niedługim czasie klasztor zyskał rozgłos, zarówno wśród pielgrzymów, jak i wśród grabieżców. W wyniku rozbójniczego najazdu, 14 kwietnia 1430 roku obraz Czarnej Madonny został uszkodzony i ograbiony. Wspomniał o tym Jan Długosz. Prace renowacyjne przeprowadzono w Krakowie w latach 1430-1434. Ponowny wzrost ruchu pielgrzymkowego wymusił trwającą do roku 1644 rozbudowę gotyckiej kaplicy NMP o trójnawowy korpus. Budowa fortyfikacji trwała z przerwami od roku 1620 przez 28 lat.

    Szczególnego znaczenia dla Polaków miejsce to nabrało podczas potopu szwedzkiego w roku 1655 oraz 1 kwietnia 1656, gdy Jan II Kazimierz Waza złożył śluby lwowskie. 16 marca 1657 przybył na Jasną Górę i tam modlił się o uratowanie Rzeczypospolitej przed protestanckimi wojskami szwedzkimi i węgierskimi. W tym dniu doszło do skutecznej obrony Krosna przed wojskami Rakoczego. Śluby lwowskie powtórzone zostały 26 sierpnia 1956 w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego, napisanych przez Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956.

 HISTORIA MIASTA I OKOLIC  ...

 JURAJSKIE KLIMATY

 JASNA GÓRA

 NASZA HISTORIA


JURA BIKE Częstochowa

Amatorski Klub Kolarstwa Górskiego

sport i turystyka rowerowa

          > FOTO 2017

          > FOTO 2017

          > WYNIKI 2017

          > WYNIKI 2017

KONTAKT:

 

www.jurabike.pl

e-mail: jurabike@interia.pl

 

Znajdziecie nas na :