Sitemap: http://jurabike.pl/lokalizacja_mapy_witryny.xml

      

          Jako stowarzyszenie istniejemy od listopada 2012 roku. Każdy z nas miał większe lub mniejsze kontakty z kolarstwem. Część ( ta starsza ) zaliczyła w "minionej epoce" częstochowskie klubu kolarskie. Oczywiście nikt wtedy nie słyszał o  ROWERZE GÓRSKIM ANI O MTB. Czasy się zmieniły ale pasja do kolarstwa pozostała no i otworzyły się nowe możliwości / dyscypliny.

            Tereny jakie zamieszkujemy są wprost idealne do uprawiania wszelkich odmian kolarstwa MTB. Wystarczy parę minut / kilometrów od centrum aby znaleźć się wśród jurajskich skałek. Jeździć można praktycznie w każdej porze roku. Do przejechania jest wiele ogólnie znanych szlaków i ścieżek ( oznakowanych ) ale największym plusem tego terenu jest że można je dowolnie modyfikować i tworzyć nowe "ścieżki".

             Część z nas traktuje jazdę rowerem "górskim" bardziej turystycznie, krajoznawczo i hobbystycznie a część sportowo. Startujemy w zawodach MTB ( maraton, XC, eliminator itp.). Staramy się brać udział  w imprezach organizowanych w  naszym regionie ( szczególnie w edycji Bike Atelier Maraton ) ale możecie nas spotkać również w innych rejonach Polski np. Uphill - Śnieżka ,Tour de Pologne - amator, itp . Część z nas startuje również na szosie

O nas ...


Historia miasta i okolic ...


Jurajskie klimaty ...


Jasna Góra 

        

          Początki Częstochowy nie są dokładnie udokumentowane. Jednak badania archeologiczne i naukowe pozwalają przypuszczać, iż już w IX w. na prawym brzegu Warty istniało grodzisko znane pod nazwą ,,Gąszczyk" , a nieco później mały gródek na wzgórzu oddalony od rzeki około 2,5 km na zachód zwanym później (od 1388 roku) wzgórzem jasnogórskim. Starszym rodu zamieszkującym grodzisko miał być Częstoch, od którego później wieś przyjęła nazwę Częstochowa natomiast gród pod jasnogórski zaczęto określać Częstochówką. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z dnia 25 grudnia 1220 roku. Taką bowiem datę ma pismo bpa Krakowskiego lwo Odrowąża, w którym mieszkańcy obu wsi zostają zobowiązani do płacenia dziesięciny na rzecz zakonu Kanoników Regularnych we Mstowie...

      ... po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego. Jest to 12. miasto w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni i 13. pod względem liczby ludności. Według danych z 31 grudnia 2011 miasto miało 235 798 mieszkańców. Częstochowa jest największym miastem nie wojewódzkim pod względem zajmowanej powierzchni. Częstochowa jest centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej, a także największym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i administracyjnym w subregionie północnym województwa śląskiego. W mieście znajduje się bazylika i klasztor na Jasnej Górze z  cudowny obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej – główny ośrodek kultu maryjnego i pielgrzymowania w Polsce.


 

 

       Teren leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową, zwany Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce.Kolebka naszej kultury, gdzie o zabytki łatwiej niż w każdej innej części kraju, położona jest pośród przepięknych pagórków porośniętych lasami, wśród malowniczych wapiennych ostańców, stwarzając wrażenie niezwykłej harmonii występującej pomiędzy człowiekiem i środowiskiem. W odległej przeszłości na terenie Śląska i Małopolski powstawały pierwsze osady ludzkie. Na początku drugiego tysiąclecia wzniesiono tutaj pierwsze grody obronne, które chronić miały szlaki handlowe w tworzącym się państwie piastowskim.

        Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400–515 m n.p.m. Obszar Jury stanowił niejednokrotnie dno morza, przez co powstało wiele warstw skał (dolomity, margle, wapienie). Dominują wapienie górnojurajskie. Charakterystyczne są skały wapienne pocięte dolinami erozyjnymi, a także zjawiska krasowe m.in. jaskinie ze stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami.

            Jura bardzo chętnie odwiedzana jest przez turystów, którzy przemierzają szlaki samochodem, pieszo, rowerem, a nawet konno, niezwykle atrakcyjna dla rodzinnej rekreacji, ale również dla miłośników sportów ekstremalnych.

          Najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazu Jury to warownie, w większości wybudowane w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego dla obrony obszarów przygranicznych. Obecnie zwykle są to pozostałe po nich ruiny bądź fragmenty zamków, przysiadłe na jurajskich wzgórzach niczym orle gniazda, stąd nazwa głównego czerwonego szlaku wiodącego poprzez Jurę od zamku do zamku - Szlak Orlich Gniazd.


 

 

    Początki istnienia klasztoru sięgają roku 1382, kiedy to książę  Władysław Opolczyk sprowadził paulinów z Węgier do dawnego kościoła parafialnego na mocy dekretu książęcego z 9 sierpnia tego samego roku oraz dokonał fundacji klasztoru. Nazwa Jasna Góra została nadana klasztorowi przez węgierskich paulinów na pamiątkę macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Wzięła się stąd, że klasztor znajduje się na jasnym wapiennym wzgórzu położonym 293 m n.p.m.

    Dwa lata później na Jasną Górę sprowadzono z Rusi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus który według legendy namalował św. Łukasz Ewangelista na desce stołu, na którym jadła rodzina Jezusa.

    W niedługim czasie klasztor zyskał rozgłos, zarówno wśród pielgrzymów, jak i wśród grabieżców. W wyniku rozbójniczego najazdu, 14 kwietnia 1430 roku obraz Czarnej Madonny został uszkodzony i ograbiony. Wspomniał o tym Jan Długosz. Prace renowacyjne przeprowadzono w Krakowie w latach 1430-1434. Ponowny wzrost ruchu pielgrzymkowego wymusił trwającą do roku 1644 rozbudowę gotyckiej kaplicy NMP o trójnawowy korpus. Budowa fortyfikacji trwała z przerwami od roku 1620 przez 28 lat.

    Szczególnego znaczenia dla Polaków miejsce to nabrało podczas potopu szwedzkiego w roku 1655 oraz 1 kwietnia 1656, gdy Jan II Kazimierz Waza złożył śluby lwowskie. 16 marca 1657 przybył na Jasną Górę i tam modlił się o uratowanie Rzeczypospolitej przed protestanckimi wojskami szwedzkimi i węgierskimi. W tym dniu doszło do skutecznej obrony Krosna przed wojskami Rakoczego. Śluby lwowskie powtórzone zostały 26 sierpnia 1956 w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego, napisanych przez Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956.


 


Znajdziecie nas na :JURA BIKE Amatorski Klub Kolarstwa Górskiego

©2012 -2017